Đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu đưa các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2016” vào thực hiện trong Dự án “Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2015.

day-manh-truyen-thong-ve-an-toan-thuc-pham

Công tác truyền thông, giáo dục trong cộng đồng về vệ sinh an toàn thực phẩm chính là yếu tố quyết định trong nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người dân – Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì việc bổ sung, điều chỉnh nội dung trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2015.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế kết hợp chặt chẽ trong việc hoàn chỉnh để phê duyệt và triển khai Dự án “Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2015, bảo đảm các yêu cầu đề ra trong Đề án “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2016”.

Được biết, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó tạo ra một môi trường thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con người, Bộ Y tế đã dự thảo Đề án đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông về vấn đề này.

Dự thảo đề xuất mục tiêu đến năm 2013 sẽ nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thự phẩm cho các đối tượng là người sản xuất, kinh doanh và người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi; chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại; chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Dự thảo đặt mục tiêu năm 2013, 65% người sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp có nhận thức đúng và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; 80% các hộ kinh doanh tại chợ, siêu thị, thương nhân kinh doanh rượu được tập huấn tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; 60% hộ kinh doanh thức ăn đường phố được tập huấn trực tiếp ít nhất 2 lần/năm về các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, đặc biệt tập trung vào quy định sử dụng phụ gia thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào…
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì việc bổ sung, điều chỉnh nội dung trên trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2015.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế kết hợp chặt chẽ trong việc hoàn chỉnh để phê duyệt và triển khai Dự án “Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2015, bảo đảm các yêu cầu đề ra trong Đề án “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2016”.

Được biết, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó tạo ra một môi trường thực phẩm an toàn đối với sức khỏe con người, Bộ Y tế đã dự thảo Đề án đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông về vấn đề này.

Dự thảo đề xuất mục tiêu đến năm 2013 sẽ nâng cao kiến thức, thực hành về an toàn thự phẩm cho các đối tượng là người sản xuất, kinh doanh và người nông dân về hóa chất, vật tư nông nghiệp sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi; chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh tại các chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại; chủ các cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nhằm đảm bảo thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Dự thảo đặt mục tiêu năm 2013, 65% người sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp có nhận thức đúng và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; 80% các hộ kinh doanh tại chợ, siêu thị, thương nhân kinh doanh rượu được tập huấn tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; 60% hộ kinh doanh thức ăn đường phố được tập huấn trực tiếp ít nhất 2 lần/năm về các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố, đặc biệt tập trung vào quy định sử dụng phụ gia thực phẩm và kiểm soát nguyên liệu đầu vào…

Theo baodientu