Tag: mâm quả đám hỏi

Mâm quả và những điều xoay quanh lễ cưới hỏi tại Việt Nam

Cưới hỏi là một trong những ngày lễ vô cùng trọng đại của con người và đây cũng là ngày thể hiện được nền văn hóa của người Việt Nam thông qua những phong tục, nghi thức trong những ngày lễ này. Do đó, việc nắm rõ các thông tin, phong tục để thực hiện