Tag: cai thuốc lá

Thuốc lá điện tử – vì sao lại tốt

Nhiều người vẫn còn rất hoài nghi về công dụng thật sự của thuốc lá điện tử đối với người sử dụng cũng giống như sức khỏe. Đối với những người sử dụng thuốc lá thì việc nạp vào trong cơ thể đến tận 4000 hóa chất độc hại và trng đó có hơn 40