Tag: cách nhận biết xe ô tô từng bị tai nạn

Cách nhận biết xe ô tô cũ đã được tút lại sau tai nạn

Mua xe ô tô cũ là một cách tiết kiệm nguồn tài chính, và được “lên đời”. Tuy nhiên, khi mua xe ô tô cũ, người mua rất dễ mua phải xe đã từng bị tai nạn, hư hỏng và được tút lại nhằm qua mặt người mua. Do đó, khi đi mua xe ô tô cũ, nếu bạn không